برنامه ها به علت قفل دار بودن فعلا فقط در مشهد و تهران قابل ارئه هستند

کسانی که در سایر شهر ها هستند هزینه پست و تضمین ارسال ماشین حساب  به عهده خودشان است یا اینکه امتیاز برنامه را خریداری نمایند.

آموزش ها در فایل pdf ارئه شده اند که می توانید آنها را دانلود نمائید

 

دانلود کل آموزشهای هیدرولیک

 

۱- آموزش برنامه محاسبه سطح مقطع و پیرامون مرطوب و عرض سطح و عمق و شعاع هیدرولیکی کانال ذوزنقه ای (مستطیلی)

توضیح مختصر:

 

- مورد استفاده در دروس مکانیک سیالات و هیدرولیک .

 

دانلود

قیمت

 

۲- آموزش برنامه محاسبه ضریب شزی و سرعت و دبی  کانال ذوزنقه ای (مستطیلی) با استفاده از روابط بیزن – کاتر - مانینگ

توضیح مختصر:

 

- برنامه علاوه بر محاسبه ضریب شزی و سرعت و دبی کانال قابلیت محاسبه شعاع هیدرولیکی ، مساحت و محیط پیرامون مقطع را نیز داراست

 

دانلود

قیمت

 

۳- آموزش برنامه محاسبه عدد فرود و رینولدز کانال ذوزنقه ای ومستطیلی

توضیح مختصر:

 

- مورد استفاده در دروس مکانیک سیالات و هیدرولیک

- این برنامه علاوه بر محاسبه عدد فرود و رینولدز کانال قابلیت محاسبه عمق هیدرولیکی ، پیرامون مرطوب و شعاع هیدرولیکی مقطع را نیز داراست

 

دانلود

قیمت

 

۴- آموزش برنامه محاسبه زبری معادل  کانالهای چند مقطعی با استفاده از معادلات هورتن- اینستین و پاولوفسکی و لوتر

توضیح مختصر:

- در این برنامه علاوه بر محاسبه زبری معادل ،شعاع هیدرولیکی هر بخش مقطع و مساحت و محیط مرطوب و شعاع هیدرولیکی کل مقطع نیز محاسبه می شود.

دانلود

قیمت

۵- آموزش برنامه محاسبه عمق نرمال یا عرض کف  کانال ذوزنقه ای (مستطیلی) با استفاده از معادله مانینگ

توضیح مختصر:

- در این برنامه سعی شده رویه حل مسئله گام به گام به صورت تشریحی و پارامتری  باشد(با استفاده از روش آزمون و خطا) و با استفاده از روش نموداری.

دانلود

قیمت

 

۶- آموزش برنامه محاسبه عمق و سرعت بحرانی و انرژی مخصوص متناسب با آن در  کانال ذوزنقه ای ومستطیلی

توضیح مختصر:

- در این برنامه سعی شده رویه حل مسئله گام به گام به صورت تشریحی و پارامتری  باشد(با استفاده از روش آزمون و خطا) و با استفاده از روش نموداری.

دانلود

قیمت

 

۷- آموزش برنامه   محاسبه جریان متغیر  تدریجی (دائمی)  به روش        گام به گام مستقیم

توضیح مختصر:

 

- این روش که در کانال های منشوری با مقاطع منظم یا نا منظم به کار میرود با انتخاب دو عمق دلخواه می توان فاصله بین دو عمق را بدست آورد .

دانلود

قیمت

 

۸- آموزش برنامه   محاسبه جریان متغیر  تدریجی (دائمی)  به روش  انتگرال گیری ترسیمی

توضیح مختصر: در این روش بر پایه انتگرال گیری ترسیمی از معادله دینامیکی جریان متغیر تدریجی استفاده می شود .

دانلود

قیمت

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.IranCalculator.com مراجعه فرمایید.

 


 

 

 

توجه :

 

هر کس معرف دو خریدار دیگر گردد 1 برنامه با تخفیف 50%

و هر کس معرف سه خریدار دیگر گردد 1 برنامه رایگان دریافت خواهد کرد.